İlahi Adalet - Yargının Siyasallaşma Günlüğü

lahi Adalet Yarg n n Siyasalla ma G nl AKP iktidar kendi yarg s n bi imlendirme yoluna gitti Kapal kap lar ard nda y zlerce saati bulan toplant larda yarg daki de i imin d n m n temelleri at lm t Anla l yordu ki yarg ya kim sahip olur

 • Title: İlahi Adalet - Yargının Siyasallaşma Günlüğü
 • Author: İlhan Taşçı
 • ISBN: 9786055525583
 • Page: 326
 • Format: Paperback
 • AKP iktidar , kendi yarg s n bi imlendirme yoluna gitti Kapal kap lar ard nda y zlerce saati bulan toplant larda, yarg daki de i imin, d n m n temelleri at lm t Anla l yordu ki, yarg ya kim sahip olursa h kimiyet de ona ge ecekti Bu kitapta, demokrasi ileri g t r l rken yarg n n siyasalla ma g nl nde u sorular n yan tlar aranacak zel yetkileri al nan ZekerAKP iktidar , kendi yarg s n bi imlendirme yoluna gitti Kapal kap lar ard nda y zlerce saati bulan toplant larda, yarg daki de i imin, d n m n temelleri at lm t Anla l yordu ki, yarg ya kim sahip olursa h kimiyet de ona ge ecekti Bu kitapta, demokrasi ileri g t r l rken yarg n n siyasalla ma g nl nde u sorular n yan tlar aranacak zel yetkileri al nan Zekeriya z, HSYK ye hangi mesaj iletti Zekeriya z e hangi HSYK yesinin makam arabas tahsis edildi HSYK nin korsan listesi nerede, nas l haz rland Listede kimler vard HSYK ba kanvekilini ya l kur un var diyerek, kim tehdit etti HSYK, Ergenekon soru turmas n ne zaman tehlike olarak alg lad nas l izlemeye ald Ergenekon davas na bakan h kime g re, dava ka y lda bitecek stanbul ba savc s , Ergenekon savc lar ndan neden ve nas l yak nd Ergenekon aramas na kat lan polislerin avukatl n yapan Harp Akademileri nden diploma alan polise direnmekten hakk nda dava a lan, t rban eylemlerini organize eden, AKP nin te ekk r mektubu g nderdi i HSYK yeleri kimlerdi HSYK ba kanvekili bilgisayar n n harddiskini neden s kt K tibesiyle ili kisi olan ba savc ile e ini d ven ba savc y s rg nden kim kurtard HSYK hangi kurumlara zel mektuplar kaleme ald Yaz lan mektuplar neden g nderilmedi Zekeriya z n sicil dosyas n kim, neden inceledi HSYK de neden dinleme cihaz arand Habur daki ad r mahkemesi nas l kuruldu Ba savc l a Ergenekon i in hangi talimatlar verildi

  • Best Read [İlhan Taşçı] ✓ İlahi Adalet - Yargının Siyasallaşma Günlüğü || [Thriller Book] PDF ↠
   326 İlhan Taşçı
  • thumbnail Title: Best Read [İlhan Taşçı] ✓ İlahi Adalet - Yargının Siyasallaşma Günlüğü || [Thriller Book] PDF ↠
   Posted by:İlhan Taşçı
   Published :2018-04-23T04:08:19+00:00

  1 thought on “İlahi Adalet - Yargının Siyasallaşma Günlüğü”

  Leave a Reply

  Your email address will not be published. Required fields are marked *